presentation


coffee-and-flower
Презентацията What’s New in Java 9?, която Траян Илиев изнесе на 17 ноември на есенният семинар на BGOUG: https://speakerdeck.com/trayan/whats-new-in-java-9  @Speakerdeck https://www.slideshare.net/Trayan_Iliev/whats-new-in-java-9-82901741/  @Slideshare и най-важното кодът е качен в GitHub 🙂 : https://github.com/iproduct/reactive-demos-java-9

Вижте презентацията What’s New in Java 9?


Можете да видите презентацията от пролетния семинар юни 2017 на Българската Група на Потребителите на ORACLE – Stream Processing with CompletableFuture and Flow in Java 9 by Trayan Iliev В Speacker Deck: https://speakerdeck.com/trayan/stream-processing-with-completablefuture-and-flow-in-java-9 В SlideShare: Stream Processing with CompletableFuture and Flow in Java 9 from Trayan Iliev Описание: Поточната обработка […]

Вижте презентацията от пролетната конференция юни 2017 на BGOUG


Презентацията на Траян Илиев показа добрите практики при разработването на higher order components (HOCs) и демонстрира примери за мигриране от mixins към HOCs с отчитане на React препоръките.Темите включваха maximizing HOC factories composability, с използване на ES7 decorators, wrapping context DI in HOCs, handling async state changes с използване на […]

Презентация Using Context, Higher-Order Components and Observables with ReactIMG_0702_800x600
  Събитието на 4 април мина в приятелска атмосфера с безплатна бира и обсъждане на реактивната роботика, китайците, многослойните печатни платки в BG и перспективите пред IoT. Организацията беше супер благодарение на DEV.BG. Презентацията е качена в SlideShare – https://www.slideshare.net/Trayan_Iliev/reactive-java-robotics-iot-with-spring-reactor

Презентация Reactive Java Robotics and IoT with Spring Reactor @ ...


Functional reactive programming (FRP) provides easy to use and composable higher-level abstraction for high-performance computing, hiding the complexities of non-blocking concurrency implementations. Presentation covers: – Reactive programming. Reactor & Proactor design patterns. Reactive Streams (java.util.concurrent.Flow) – High performance non-blocking asynchronous apps on JVM using Reactor project & RxJava – Disruptor […]

Презентация High Performance Reactive Java на конференцията на BGOUG юни ...