context


Презентацията на Траян Илиев показа добрите практики при разработването на higher order components (HOCs) и демонстрира примери за мигриране от mixins към HOCs с отчитане на React препоръките.Темите включваха maximizing HOC factories composability, с използване на ES7 decorators, wrapping context DI in HOCs, handling async state changes с използване на […]

Презентация Using Context, Higher-Order Components and Observables with React