Софтуер за роботи


Можете да видите снимки от предишния хакатон във Фейсбук: https://www.facebook.com/iot.social.robots

Java кодът е достъпен в GitHub: https://github.com/iproduct/course-social-robotics

За програмиране на роботите LeJaRo и IPTPI ще бъдат използвани Eclipse IDE (Pi4J, leJOS – Java) и Arduino IDE (Arduino – C/C++). Препоръчително е участниците да донесат свой лаптоп.

IMG_0740Необходимият софтуер може да бъде инсталиран предварително или по време на сесията:

1. Latest version of Java 8 JDK. Environment variable JAVA_HOME should be set to the root directory of JDK.
2. Eclipse IDE for Java EE Developers (latest) – http://www.eclipse.org/downloads/
3. EV3 SOFTWARE DOWNLOAD (PC) – http://www.lego.com/…/mindstorms/downloads/download-software
4. leJOS EV3 Eclipse plugin – from menu Help / “Install New Software…” (see tutorial at http://sourceforge.net/…/Installing%20the%20Eclipse%20plug…/). Eclipse update site: http://lejos.sourceforge.net/tools/eclipse/plugin/ev3
5. ARDUINO 1.6.x – http://www.arduino.cc/en/Main/Software
6. WinSCP – free and open-source SFTP, SCP and FTP client (http://winscp.net/download/winscp556setup.exe)
7. PuTTY – free and open-source terminal emulator, serial console (http://the.earth.li/…/p…/latest/x86/putty-0.64-installer.exe)
8. TightVNC Viewer client – http://www.tightvnc.com/download.php