Robolearn Hackathon Yocto & OpenEmbedded Follow-up


Yocto environment

Yocto environment

Здравейте приятели,

Благодарение на Леон и Радо Yocto & OpenEmbedded хакатонът миналия петък беше наистина вдъхновяващ. Беше доста полезно да направим собствена Linux дистрибуция според конкретните нужди на новото ни устройство, вместо да ползваме конфекция. Ако  не сте успели да дойдете – авторите са качили подробна презентация в SlideShare (въпреки че никоя презентация не може да замени опита от първа ръка :). По време на хакатона бе споделена много практична информация, но за който иска още – Радо и Леон пратиха някои допълнителни линкове:

* Yocto Project 2.0 документация:
http://www.yoctoproject.org/docs/2.0/mega-manual/mega-manual.html

* Poky, референтната система за Yocto Project:
http://git.yoctoproject.org/cgit/cgit.cgi/poky

* BSP (Board Support Package) слой за Raspberry Pi:
http://git.yoctoproject.org/cgit/cgit.cgi/meta-raspberrypi

В понеделник към неговия master git branch бяха добавени конфигурации за Raspberry Pi Zero както и моите (на Леон) рецепти за Raspberry Pi Sense HAT.

* BSP за А10/A20 Olinuxino от Olimex и устройства на други производители с Allwinner ARM SoC:
https://github.com/linux-sunxi/meta-sunxi

* Openembedded мита индекс за търсене на Yocto/OE слоеве и рецепти:
http://layers.openembedded.org/layerindex/branch/master/layers/

* Презентацията от OpenFest:
https://www.slideshare.net/mobile/leonanavi/the-yocto-project-54840351

* Демо слоя с hello world програма, които разглеждахме на хакатона:
https://github.com/leon-anavi/meta-openfest

* Инструкции за билдване на Poky имидж за Raspberry Pi 2 (btw cnx – software е от любимите ми сайтове за вградени устройства):
http://www.cnx-software.com/2015/02/27/yocto-project-raspberry-pi-2-board-minimal-image/

* Любопитен Yocto/OE експеримент, които описах в блога ми с Wayland/Weston на Raspberry Pi:
https://www.anavi.org/article/189/

* eLinux – мястото, където може да се намери богата техническа информация за Raspberry Pi и съвместимите с него периферни устройства, както и какво ли още не за най – различни вградени устройства:
http://elinux.org/RPi_Hub

* Linux-sunxi Wiki – специализирана информация само за устройства с Allwinner процесори (включително и за част от платките на Olimex):
https://linux-sunxi.org/Main_Page

Допълнение от Радо специфично за BitBake инструмента:

С благодарност на всички присъствали на събитието, които направиха споделянето на знания възможно и особено на Леон и Радо! И нека през 2016 да работим смело за това, такива срещи да се случват по-често!