Важни дати за курса


Важни дати и административна информация за курса „Многоагентни системи и социална роботика“

  1. Тест08.06.2016 (сряда), начало: 15.00, зала 122 на ФМИ. Успешното полагане на теста (оценка >= 3.00) е необходимо условие за допускане до защита на курсов проект. (40% от крайната оценка)
  2. Финален изпит (Проект + документация + Презентация – .PPT) – 24.06.2016 (петък), начало: 9.00, зала 122 на ФМИ. (50% от крайната оценка)
  3. Домашна работа – [http://robolearn.org/course-social-robotics/homework/]. (10% от крайната оценка)