iproduct


IMG_0702_800x600
Заповядайте на 28 септември 2018 г. от 17:30 – 22:00 в Южното фоайе на Ректората на Hands-on лаборатория по сглобяване на роботи, с участието на ас. Траян Илиев и Михаил Пелтеков. Ще бъдат демонстрирани учебни роботи с Raspberry Pi 3, видеокамери и сензори за препятствия и следене на линия. Ще […]

Hands-on лаборатория по сглобяване на роботи на 28 септември


green-leaves-square
Презентацията Reactive Microservices with Spring 5: WebFlux, от 27 ноември @DEV.BG, е вече достъпна: https://speakerdeck.com/trayan/reactive-microservices-with-spring-5-webflux @Speakerdeck (better UX and less clutter, but links not active) https://www.slideshare.net/Trayan_Iliev/reactive-microservices-with-spring-5-webflux/  @Slideshare Ето и линк към демо примерите в GitHub: https://github.com/iproduct/spring-5-webflux

Reactive Microservices with Spring 5 WebFlux – презентация и код


coffee-and-flower
Презентацията What’s New in Java 9?, която Траян Илиев изнесе на 17 ноември на есенният семинар на BGOUG: https://speakerdeck.com/trayan/whats-new-in-java-9  @Speakerdeck https://www.slideshare.net/Trayan_Iliev/whats-new-in-java-9-82901741/  @Slideshare и най-важното кодът е качен в GitHub 🙂 : https://github.com/iproduct/reactive-demos-java-9

Вижте презентацията What’s New in Java 9?Можете да видите презентацията от пролетния семинар юни 2017 на Българската Група на Потребителите на ORACLE – Stream Processing with CompletableFuture and Flow in Java 9 by Trayan Iliev В Speacker Deck: https://speakerdeck.com/trayan/stream-processing-with-completablefuture-and-flow-in-java-9 В SlideShare: Stream Processing with CompletableFuture and Flow in Java 9 from Trayan Iliev Описание: Поточната обработка […]

Вижте презентацията от пролетната конференция юни 2017 на BGOUG


Angular
Траян Илиев от IPT ще изнесе презентация, посветена на NGRX, пред групата Angular Sofia. Юнската среща на групата ще се проведе на 15 юни 2017 от 19 ч. в Coworking space by Puzl. Презентацията ще се фокусира върху интеграцията между Angular, NGRX, компонентни библиотеки и поддържащи технологии, необходими за създаването […]

Презентация на тема NGRX Apps in Depth – Reselect/RxJS, Router, ...


duke9
Пролетният семинар на Българската Група на Потребителите на ORACLE ще се проведе от 2 до 4 юни 2017 г. в хотел РИУ Правец Резорт. На 2 юни петък от 10.30 ч. е лекцията на Траян Илиев от IPT с тема Non-blocking Asynchronous Stream Processing using CompletableFuture and Flow in Java […]

Лекция на Траян Илиев по време на пролетния семинар на ...Презентацията на Траян Илиев показа добрите практики при разработването на higher order components (HOCs) и демонстрира примери за мигриране от mixins към HOCs с отчитане на React препоръките.Темите включваха maximizing HOC factories composability, с използване на ES7 decorators, wrapping context DI in HOCs, handling async state changes с използване на […]

Презентация Using Context, Higher-Order Components and Observables with React


IMG_0702_800x600
  Събитието на 4 април мина в приятелска атмосфера с безплатна бира и обсъждане на реактивната роботика, китайците, многослойните печатни платки в BG и перспективите пред IoT. Организацията беше супер благодарение на DEV.BG. Презентацията е качена в SlideShare – https://www.slideshare.net/Trayan_Iliev/reactive-java-robotics-iot-with-spring-reactor

Презентация Reactive Java Robotics and IoT with Spring Reactor @ ...


IMG_0702_800x600
На 4 април 2017 в cosmos coworking camp Траян Илиев ще изнесе презентация на тема „Reactive Java Robotics and IoT with Spring Reactor“.  Събитието е организирано от DEV.BG и е част от потребителската група Internet of Things. Събитието е безплатно, но със задължителна предварителна регистрация: https://goo.gl/QdUAQE ПРОГРАМА: 1. Robotics, IoT […]

Reactive Java Robotics and IoT with Spring Reactor презентация на ...LeJaRo - the Lego Java Robot
IPT CEO Trayan Iliev talked about Java & JavaScipt Reactive Robotics and IoT @ jProfessionals’2016 (December 03, 2016). The presentation includes: Domain Driven Design (DDD) for Robotics and IoT IPTPI & LeJaRo robots – reactive java/javascript robotics demo High-performance reactive micro-services development using Spring Reactor (high-level abstraction over LMAX Disruptor/ […]

Java & JavaScipt Reactive Robotics and IoT @ jProfessionals 2016