Презентация Using Context, Higher-Order Components and Observables with React


Презентацията на Траян Илиев показа добрите практики при разработването на higher order components (HOCs) и демонстрира примери за мигриране от mixins към HOCs с отчитане на React препоръките.Темите включваха maximizing HOC factories composability, с използване на ES7 decorators, wrapping context DI in HOCs, handling async state changes с използване на RxJS Observanels и отделяне на отговорностите между презентацията и компонентите на бизнес логиката. Примерите използваха recompose, react-router, redux, redux-observable, themes и I18N (react-intl) чрез HOCs.
Можете да видите презентацията в SlideShare: https://www.slideshare.net/Trayan_Iliev/react-hocs-context-and-observables
Ресурсите в GitHub са:
https://github.com/iproduct/demos-and-presentations
https://github.com/iproduct/course-node-express-react
Срещата беше организирана от React-Sofia Group (https://www.meetup.com/React-Sofia/) и се случи в Puzl CowOrKing, bul. Cherni Vrah 47, floor 4, Sofia, Sofia (map). Спонсор беше DataArt (http://dataart.bg/)